Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc liền phẳng inox 304-M3

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M4

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M5

Cái 1.500₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M6

Cái 1.700₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M8

Cái 3.500₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M10

Cái 4.400₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M12

Cái 6.600₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M14

Cái 6.800₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 304-M16

Cái 8.600₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan