Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc liền phẳng inox 201-M5

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 201-M6

Cái 1.300₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 201-M8

Cái 2.300₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 201-M10

Cái 4.500₫ 0 đ

Đai ốc liền phẳng inox 201-M12

Cái 7.500₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan