Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khóa PVC mạ-M3

1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M4

1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M5

800₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M6

1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M8

1.500₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M10

1.900₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M12

2.100₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M14

2.800₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M16

3.400₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M18

6.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M20

7.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M22

12.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M24

17.000₫ 0 đ