- Note:

+ Hàng không theo kích thước tiêu chuẩn

+ Kích thước thay đổi theo đơn hàng về

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khóa PVC mạ-M3

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M4

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M5

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M6

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M8

Cái 1.500₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M10

Cái 1.800₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M12

Cái 2.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M14

Cái 2.900₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M16

Cái 3.400₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M18

Cái 6.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M20

Cái 6.800₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M22

Cái 12.500₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC mạ-M24

Cái 17.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan