Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khóa PVC inox 201-M3

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M4

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M5

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M6

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M8

Cái 1.500₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M10

Cái 3.700₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M12

Cái 4.700₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M14

Cái 5.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M16

Cái 7.000₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 201-M20

Cái 13.000₫ 0 đ