Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khóa PVC inox 304-M3

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M4

Cái 1.700₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M5

Cái 1.700₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M6

Cái 1.700₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M8

Cái 1.700₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M10

Cái 2.600₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M12

Cái 3.900₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M14

Cái 8.400₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M16

Cái 12.200₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M18

Cái 16.500₫ 0 đ

Đai ốc khóa PVC inox 304-M20

Cái 19.000₫ 0 đ