Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Đai ốc khía-M10x1.25

6.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M10x1.5

6.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M12x1.25

8.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M12x1.75

8.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M14x1.5

10.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M14x2

10.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M16x1.5

15.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M18x1.5

20.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M18x2.5

18.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M20x1.5

25.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M20x2

25.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M20x2.5

20.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M22x1.5

35.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M22x2.5

30.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M24x1.5

40.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M24x2

40.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M24x3

30.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M27x1.5

50.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M27x2

50.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M27x3

40.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M30x1.5

80.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M30x2

80.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M30x3.5

70.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M36x1.5

98.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M36x2

98.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M36x3

98.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M36x4

80.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M42x2

190.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M42x3

190.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M42x4.5

150.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan