Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khía-M10x1.5

Cái 6.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M12x1.75

Cái 8.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M14x2

Cái 10.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M18x2.5

Cái 18.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M20x2.5

Cái 20.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M22x2.5

Cái 30.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M24x3

Cái 30.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M27x3

Cái 40.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M30x3.5

Cái 70.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M36x4

Cái 80.000₫ 0 đ

Đai ốc khía-M42x4.5

Cái 150.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan