Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc khía inox 304-M5x0.8

Cái 13.000₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M6x1

Cái 14.900₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M8x1.25

Cái 22.800₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M10x1.5

Cái 34.200₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M12x1.75

Cái 36.800₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M14x2

Cái 39.400₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M16x2

Cái 46.200₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M20x2.5

Cái 82.100₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M24x3

Cái 106.300₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M27x3

Cái 118.000₫ 0 đ

Đai ốc khía inox 304-M30x3.5

Cái 159.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan