Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc inox 304-M1.4

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M1.6

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M2

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M2.5

Cái 1.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M3

Cái 400₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M4

Cái 500₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M5

Cái 700₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M6

Cái 900₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M8

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M10

Cái 2.100₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M12

Cái 3.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M14

Cái 4.600₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M16

Cái 6.400₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M18

Cái 10.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M20

Cái 12.400₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M22

Cái 15.600₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M24

Cái 22.400₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M27

Cái 45.000₫ 0 đ

Đai ốc inox 304-M30

Cái 60.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan