Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc hàn-M3

Cái 2.500₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M4

Cái 2.000₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M5

Cái 2.000₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M6

Cái 2.000₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M8

Cái 2.300₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M10

Cái 2.900₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M12

Cái 4.700₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M14

Cái 5.900₫ 0 đ

Đai ốc hàn-M16

Cái 7.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan