Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đá trụ hồng D3x8x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Đá trụ hồng D4x10x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Đá trụ hồng D5x11x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Đá trụ hồng D6x12x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Đá trụ hồng D8x16x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Đá trụ hồng D10x16x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Đá trụ hồng D12x17x3mm

Cái 5.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan