Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cưa tay lưỡi to 350mm CA0892-14

Cái 84.400₫ 0 đ

Cưa tay lưỡi to 400mm CA0892-16

Cái 91.800₫ 0 đ

Cưa tay lưỡi to 450mm CA0892-18

Cái 97.200₫ 0 đ

Cưa tay lưỡi to 500mm CA0892-20

Cái 107.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan