Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu cốt nối đồng GTY5.5

2.400₫ 0 đ

Đầu cốt nối đồng GTY10

3.000₫ 0 đ

Đầu cos nối đồng 16

2.500₫ 0 đ

Đầu cos nối đồng 25

5.000₫ 0 đ

Cốt nối đồng 35

5.500₫ 0 đ

Đầu cốt nối đồng GTY50

15.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan