Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Chổi sơn nhựa 1" (2.5cm)

3.000₫ 0 đ

Chổi sơn nhựa 1.5" (3.75cm)

5.000₫ 0 đ

Chổi sơn nhựa 2" (5cm)

5.000₫ 0 đ

Chổi sơn nhựa 2.5" (6.25cm)

7.000₫ 0 đ

Chổi sơn nhựa 3" (7.5cm)

8.000₫ 0 đ

Chổi sơn nhựa 4" (10cm)

9.700₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 0.5" (1.25cm)

11.000₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 1" (2.5cm)

12.000₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 1.5" (3.75cm)

15.000₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 2" (5cm)

19.000₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 2.5" (6.25cm)

24.000₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 3" (7.5cm)

28.000₫ 0 đ

Chổi lăn sơn 65X230MM

35.000₫ 0 đ

Chổi sơn Thanh Bình 4" (10cm)

35.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan