Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x10+1x6

118.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x16+1x10

183.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x2.5+1x1.5

0₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x25+1x16

280.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x35+1x16

368.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x4+1x2.5

55.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 3x6+1x4

79.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x10

129.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x16

198.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x2.5

41.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x25

307.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x35

425.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x4

59.000₫ 0 đ

Cáp điện 0.6/1kV CXV 4x6

86.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan