Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Búa lắp ráp 2 đầu 30mm CG0002-30

45.200₫ 0 đ

Búa lắp ráp 2 đầu 40mm CG0002-40

69.100₫ 0 đ

Đầu búa đen 30mm CG0002A-302

5.400₫ 0 đ

Đầu búa đen 40mm CG0002A-402

8.100₫ 0 đ

Đầu búa vàng 30mm CG0002A-301

5.400₫ 0 đ

Đầu búa vàng 40mm CG0002A-401

8.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan