Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Búa lắp ráp 2 đầu 30mm CG0002-30

Cái 48.000₫ 0 đ

Búa lắp ráp 2 đầu 40mm CG0002-40

Cái 75.000₫ 0 đ

Đầu búa đen 30mm CG0002A-302

Cái 8.100₫ 0 đ

Đầu búa đen 40mm CG0002A-402

Cái 8.100₫ 0 đ

Đầu búa vàng 30mm CG0002A-301

Cái 8.100₫ 0 đ

Đầu búa vàng 40mm CG0002A-401

Cái 8.100₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan