Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M6

Cái 16.100₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M8

Cái 24.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M10

Cái 35.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M12

Cái 53.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M14

Cái 67.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M16

Cái 93.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M18

Cái 133.000₫ 0 đ

Bu lông tai cẩu ren trong inox 304-M20

Cái 160.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan