Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông nở móc M6

Cái 1.500₫ 0 đ

Bu lông nở móc M8

Cái 2.800₫ 0 đ

Bu lông nở móc M10

Cái 4.300₫ 0 đ

Bu lông nở móc M12

Cái 6.700₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan