Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông nở 3 cánh M8x80

2.600₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M8x100

3.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M10x80

3.600₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M10x100

4.500₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M10x120

5.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M10x150

6.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M12x100

6.300₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M12x120

7.200₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M12x150

8.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M14x120

10.200₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M14x150

12.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M16x120

12.300₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M16x140

14.700₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M16x150

15.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M16x160

15.800₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M20x150

25.500₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh M20x200

29.300₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan