Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M8x80

9.200₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M8x100

11.000₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M10x80

14.900₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M10x100

16.200₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M10x120

17.400₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M12x100

22.800₫ 0 đ

Bu lông nở 3 cánh inox 304 M12x120

24.300₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan