Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông mắt 304 M6x60

Cái 10.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M8x60

Cái 12.200₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M8x80

Cái 14.400₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M8x100

Cái 16.800₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x60

Cái 16.600₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x80

Cái 18.800₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x100 RS

Cái 25.600₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x100 RL

Cái 22.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M10x120 RL

Cái 27.200₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x60

Cái 24.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x80 RS

Cái 26.700₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x80 RL

Cái 26.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x100 RS

Cái 29.100₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x100 RL

Cái 32.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M12x120 RL

Cái 38.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x80

Cái 38.800₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x100 RS

Cái 43.600₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x100 RL

Cái 48.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x110 RL

Cái 52.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M14x120 RL

Cái 56.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x80 RS

Cái 45.800₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x80 RL

Cái 45.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x100 RS

Cái 51.500₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x100 RL

Cái 54.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x120

Cái 57.500₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M16x150 RL

Cái 72.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M18x150 RL

Cái 67.500₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x80

Cái 56.100₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x100

Cái 64.400₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x120

Cái 71.000₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x140

Cái 81.700₫ 0 đ

Bu lông mắt 304 M20x150 RL

Cái 97.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan