Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x8

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x10

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x16

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x20

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x25

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x30

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x35

1.700₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x40

1.900₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x45

3.600₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M5x50 RL

2.600₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan