Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x6

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x8

1.000₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x10

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x12

1.100₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x16

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x20

1.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x25

1.300₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x30

1.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x35

1.400₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x40

1.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x45

1.500₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M4x50

1.700₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan