Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M14x30

11.800₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M14x40

14.600₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M14x50

16.200₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M14x60

19.700₫ 0 đ

Bu lông lục giác chìm đầu bằng-M14x70

22.400₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan