Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông nở inox 304-M6x60

5.300₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M6x70

6.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M6x80

6.700₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x80

5.400₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x100

6.100₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x60

7.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x80

8.800₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x100

11.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M10x120

14.200₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x80

13.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x100

16.200₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x120

33.500₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x120

13.900₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M12x150

56.900₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M14x100

27.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M14x120

33.800₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M8x60

4.800₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M14x150

53.200₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M16x100

39.200₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M16x120

43.200₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M16x150

50.700₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M20x150

90.000₫ 0 đ

Bu lông nở inox 304-M20x200

120.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan