Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bản lề nhôm 20x20

Cái 12.400₫ 0 đ

Bản lề nhôm 30x30

Cái 21.900₫ 0 đ

Bản lề nhôm 40x40

Cái 24.700₫ 0 đ

Bản lề nhựa 30x30

Cái 8.600₫ 0 đ

Bản lề nhựa 40x40

Cái 9.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan