Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đĩa cước 77 dày 16 sợi 0.3 lỗ 20

55.000₫ 0 đ

Đĩa cước 75 dày 16 sợi 0.3 lỗ 13

55.000₫ 0 đ

Đĩa cước 100 dày 10 sợi 0.3 lỗ 16

30.000₫ 0 đ

Đĩa cước 100 dày 10 sợi 0.3 tán M10x1.5

30.000₫ 0 đ

Đĩa cước 100 dày 16 sợi 0.3 lỗ 16

50.000₫ 0 đ

Đĩa cước 125 dày 20 sợi 0.3 lỗ 25.4

60.000₫ 0 đ

Đĩa cước 150 dày 20 sợi 0.3 lỗ 25.4

70.000₫ 0 đ

Đĩa cước 150 dày 20 sợi 0.5 lỗ 25.4

140.000₫ 0 đ

Đĩa cước 150 dày 20 sợi 0.8 lỗ 25.4

150.000₫ 0 đ

Đĩa cước 200 dày 20 sợi 0.3 lỗ 25.4

95.000₫ 0 đ

Đĩa cước 200 dày 10 sợi 0.5 lỗ 25.4

90.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan