Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vít bắt chíp dao M2.2x6

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M2x5

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M3.5x10

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M3.5x12

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M3x10

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M4x12

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M4x9

5.000₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M5x10

5.500₫ 0 đ

Vít bắt chíp dao M5x12

5.500₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan