Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tay tự động 1/4" CF0028-1/4

110.000₫ 0 đ

Tay tự động 3/8" CF0028-3/8

130.000₫ 0 đ

Tay tự động 1/2" CF0028-1/2

170.000₫ 0 đ

Tay tự động 1/4" CF0281-1/4

113.800₫ 0 đ

Tay tự động 3/8" CF0282-3/8

108.000₫ 0 đ

Tay tự động 1/2" CF0283-1/2

176.800₫ 0 đ

Tay tự động nối dài 1/2" CF0284-1/2

327.500₫ 0 đ

Tay tự động TOP 1/2"

145.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan