Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tay vặn khẩu trượt trơn 1/4" - 115mm CF0342-4.5

25.700₫ 0 đ

Tay vặn khẩu trượt trơn 3/8" - 150mm CF0341

54.000₫ 0 đ

Tay vặn khẩu trượt trơn 1/2- 250mm CF0034

62.500₫ 0 đ

Tay vặn khẩu trượt trơn 3/4"-500mm CF0343-20

245.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan