Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tay vặn khẩu L1/4" dài 150mm CF0323

21.300₫ 0 đ

Tay vặn khẩu L 3/8" LL80263

60.000₫ 0 đ

Tay vặn khẩu L1/2'' dài 250mm CF0032-10

59.400₫ 0 đ

Tay vặn khẩu L1/2" dài 300mm CF0032-12

70.000₫ 0 đ

Tay vặn khẩu L3/4" dài 450mm CF0321-18

240.000₫ 0 đ

Tay vặn khẩu L1" dài 425mm CF0322-17

335.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan