Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ốc cấy ren ngoài M4x10

Cái 1.000₫ 0 đ

Ốc cấy ren ngoài M6x12

Cái 1.100₫ 0 đ

Ốc cấy ren ngoài M8x15

Cái 1.700₫ 0 đ

Ốc cấy ren ngoài M10x20

Cái 2.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan