Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Bu lông bịt NPT-8(1/16")

6.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-10(1/8")

8.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-13(1/4")

10.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-16(3/8")

12.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-21(1/2")

15.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-27(3/4")

20.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-34(1")

36.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-42(1-1/4")

72.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-48(1-1/2")

113.000₫ 0 đ

Bu lông bịt NPT-60(2")

144.000₫ 0 đ