Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Taro ren cấy RST2x0.4

85.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST2.5x0.45

90.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST3x0.5

105.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST4x0.7

110.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST5x0.8

115.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST6x1

130.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST8x1.25

170.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST10x1.5

175.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST12x1.75

260.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST14x2

300.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST16x2

340.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST18x2.5

430.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST20x2.5

520.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST22x2.5

690.000₫ 0 đ

Taro ren cấy RST24x3

860.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan