Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Khẩu dài 3/8"-6mm CF0293-6-06

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-7mm CF0293-6-07

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-8mm CF0293-6-08

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-9mm CF0293-6-09

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-10mm CF0293-6-10

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-11mm CF0293-6-11

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-12mm CF0293-6-12

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-13mm CF0293-6-13

18.800₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-14mm CF0293-6-14

22.600₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-15mm CF0293-6-15

28.900₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-16mm CF0293-6-16

28.900₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-17mm CF0293-6-17

33.900₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-18mm CF0293-6-18

33.900₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-19mm CF0293-6-19

41.300₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-20mm CF0293-6-20

41.300₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-21mm CF0293-6-21

41.300₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-22mm CF0293-6-22

48.200₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-23mm CF0293-6-23

56.300₫ 0 đ

Khẩu dài 3/8"-24mm CF0293-6-24

56.300₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan