Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Khẩu ngắn 1/4"-4mm CF0294-6-04

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-4.5mm CF0294-6-4.5

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-5mm CF0294-6-05

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-5.5mm CF0294-6-5.5

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-6mm CF0294-6-06

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-7mm CF0294-6-07

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-8mm CF0294-6-08

8.800₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-9mm CF0294-6-09

8.000₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-10mm CF0294-6-10

10.900₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-11mm CF0294-6-11

12.000₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-12mm CF0294-6-12

13.000₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-13mm CF0294-6-13

14.700₫ 0 đ

Khẩu ngắn 1/4"-14mm CF0294-6-14

15.900₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan