Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Khẩu dài 1/4"-4mm CF0295-4

12.800₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-4.5mm CF0295-4.5

12.800₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-5mm CF0295-5

12.800₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-5.5mm CF0295-5.5

12.800₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-6mm CF0295-6

13.500₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-7mm CF0295-7

13.500₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-8mm CF0295-8

13.500₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-9mm CF0295-9

13.500₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-10mm CF0295-10

16.500₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-11mm CF0295-11

18.600₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-12mm CF0295-12

21.600₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-13mm CF0295-13

23.100₫ 0 đ

Khẩu dài 1/4"-14mm CF0295-14

29.300₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan