Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đinh rút bịt inox 304 D4.0 L10mm

2.500₫ 0 đ

Đinh rút bịt inox 304 D4.8 L13mm

2.500₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3x6

1.200₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D3.2x10

1.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D3.2x13

1.600₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x10

1.500₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu cầu D4x13

2.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x10

2.000₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D4.8x13

2.300₫ 0 đ

Đinh rút SUS304 đầu bằng D6.4x16

6.200₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan